אנו קבוצת אמהות לילדים עם צרכים מיוחדים אשר עברנו הכשרה ע"י ארגון קשר - הבית למשפחות מיוחדות. הקבוצה קמה ע"י אגף הרווחה הקהילתית בשיתוף עם עמותת איל"ן.
החזון שלנו:
לפעול למען המשפחות להן ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים, בתחומי החינוך, תרבות ופנאי, רווחה ובריאות, כחלק מהקהילה בצפת.
המטרות שלנו:
שינוי תפיסה והגברת המודעות של השונה, לאדם עם המוגבלות, בתוך המשפחה, אצל אנשי מקצוע, בעלי תפקידים ובקהילה. יצירת קהילה של משפחות מיוחדות בצפת. הנעה ופיתוח מענים ושירותים בקהילה למשפחות המיוחדות.