מה עשינו עד היום?


להלן רשימת הארועים שאל"י עשתה עד היום. לפירוט כל ארוע לחץ עליו


כנס השקה - ב- כ"ב שבט תשע"ח (7/2/2018)

קפה הורים - /מפגש ראשון - ב- ט' אייר תשע"ח (24/4/2018)

אחר צהרים למשפחות מיוחדות - ב- י"א תמוז תשע"ח (24/6/2018)